آدرس

تهران – بزرگراه آزدگان – مسیر شمال به جنوب – احمد آباد مستوفی – بعد از میدان پارسا – انتهای خیابان انقلاب – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – مجتمع عصر انقلاب – سالن 6

کدپستی : 3313193685

تلفن تماس

تلفن : 02156277142 – 02156277143
فکس : 02156277137

پشتیبانی

info@iraniantajhiz.com

فرم تماس

_