آدرس

تهران اتوبان خرازی بلوار پژوهش
دانشگاه تربیت مدرس ساختمان جدید رویش شرکت ایرانیان تجهیز سینا

کدپستی : ۱۴۹۷۷۱۳۱۱۱

تلفن تماس

تلفن :  ۰۹۱۲۲۹۰۳۶۴۰
۰۹۱۲۵۹۴۴۸۲۵
۰۹۱۲۵۵۴۳۱۶۸
۰۹۱۲۲۴۹۵۷۳۲

پشتیبانی

info@iraniantajhiz.com

فرم تماس

_