ایرانیان تجهیز سینا اولین و تنها تولید کننده محصولات اره و دریل های جراحی تمام استیل در ایران اطلاعات بیشتر اولین و تنها تولید کننده محصولات اره و دریل های جراحی تمام استیل در ایران

مجموعه هندپیس های ارتوپدی

  • دریل قدرتی کانولیتد ارتوپدی استاندارد

  • دریل سرعتی کانولیتد ارتوپدی استاندارد

  • اره ارتوپدی استاندارد

  • دریل مینی ارتوپدی

  • اره ارتوپدی مینی

مجموعه هندپیس های مغزی

  • پرفراتور جمجمه ( کرانیال )

  • اره جمجمه ( کرانیاتومی )

مجموعه هندپیس های قلبی

  • اره جناغ سینه ( استرنوتومی )

  • اره مجدد قلب ( ریدو )