شارژر

شارژر هوشمند برای باتری های هوشمند (دارای مدار محافظ داخلی) و معمولی طراحی شده که با تغییر وضعیت باتری، وضعیت شارژ کردن آنها تغییر می کند.
image